27/02/2011

"War" - Sinéad O'Connor (1992)A famosa e polémica "Saturday Night Live" performance de Sinéad O'Connor.
Ver "Early life" e "Controversies" no link: http://en.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%A9ad_O%27Connor

Sem comentários: